Array
Đóng danh mục
Giảm 20% phần mềm quản lý bán hàng

Bảng giá các gói dịch vụ Bego

Hãy lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn và dùng thử miễn phí 15 ngày
Báo giá Bego BE POS BE COMMERCE
Basic Advanced Pro
139.000đ/tháng
109.000đ/tháng
129.000đ/tháng
99.000đ/tháng
249.000đ/tháng
199.000đ/tháng
629.000đ/tháng
499.000đ/tháng
Cơ bản rec rec rec check
Chi nhánh 1 1 1 3
Nhân viên Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Bán POS check close check check
Nhận báo cáo cơ bản qua email check check check check
Nhận báo cáo chi tiết qua email close close close check
Bán hàng trên sàn TMĐT close check check check
Tổng gian hàng trên Sàn TMĐT close 10 20 50
Chat đa sàn close check check check
Cấu hình chat/comment tự động close check check check
Quản lý hàng hoàn trên sàn close check check check
Bán hàng trên Facebook check check check check
Fanpage Facebook 5 5 5 10
Quản lý comment check check check check
Quản lý tin nhắn check check check check
Chiến dịch Livestream check check check check
Chiến dịch bài đăng check check check check
Quản lý bán hàng check check check check
Bán tại cửa hàng check check check check
Quản lý đơn hàng check check check check
Bán offline (khi mất mạng) check check check check
Lưu thông tin khách hàng check check check check
Lưu nhân viên bán hàng trên hoá đơn check check check check
Phương thức thanh toán được tích hợp check check check check
Tạo chương trình khuyến mại check check check check
Báo quà tặng kèm khi có chương trình khuyến mại check check check check
Quản lý sản phẩm check check check check
Quản lý sản phẩm theo tên, mã/sku check check check check
Quản lý tồn kho sản phẩm giữa các chi nhánh check check check check
Tạo và in mã vạch trên phần mềm check check check check
Cho phép giá bán khác nhau giữa các chi nhánh check check check check
Điều chỉnh giá vốn check check check check
Bảo hành sản phẩm close close close check
Tạo phiếu bảo hành close close close check
Chính sách bảo hành close close close check
Báo cáo bảo hành close close close check
Quản lý seri close close close check
Quản lý kho check check check check
Tạo phiếu nhập kho check check check check
Tạo phiếu xuất kho check check check check
Quản lý nhập hàng check check check check
Quản lý trả hàng check check check check
Chuyển hàng giữa các kho check check check check
Gắn sản phẩm với nhà cung cấp check check check check
Kiểm kho check check check check
Lịch sử thay đổi kho check check check check
Quản lý sổ quỹ check check check check
Tạo phiếu thu check check check check
Tạo phiếu chi check check check check
Quản lý công nợ nhà cung cấp check check check check
Quản lý công nợ khách hàng check check check check
Quản lý công nợ shipper check check check check
Quản lý công nợ theo chi nhánh check check check check
Khách hàng - Nhà cung cấp check check check check
Thêm thông tin khách hàng - nhà cung cấo check check check check
Phân nhóm khách hàng - nhà cung cấp check check check check
Lưu lịch sử mua hàng, trả hàng check check check check
Phát hành thẻ khách hàng check check check check
Quản lý điểm tích luỹ khách hàng check check check check
Báo cáo thống kê check check check check
Báo cáo hàng ngày check check check check
Báo cáo sản phẩm check check check check
Báo cáo bán hàng check check check check
Báo cáo nhập hàng check check check check
Báo cáo khách hàng check check check check
Báo cáo kho check check check check
Báo cáo tài chính check check check check
Báo cáo nhân viên check check check check
Báo cáo khuyến mại check check check check
Tích hợp vận chuyển check check check check
Viettel Post check check check check
Giao hàng nhanh check check check check
Giao hàng tiết kiệm check check check check
VN Post check check check check
J&T Express check check check check
Grab Express check check check check
Ahamove check check check check
NowShip check check check check
Ship ngoài check check check check
Cài đặt - Cấu hình check check check check
Tạo tài khoản nhân viên check check check check
Phân quyền tài khoản nhân viên check check check check
Quản lý nhân viên check check check check
Xem lịch sử hoạt động nhân viên check check check check
Quản lý nguồn bán hàng check check check check
Quản lý chi nhánh check check check check
Chính sách giá check check check check
Thuế check check check check
Phương thức thanh toán check check check check
Mẫu in check check check check
Tuỳ chỉnh cấu trúc hoá đơn check check check check