Array
Đóng danh mục

Điều khoản sử dụng của Bego

1. Thông tin về đơn vị

1.1. Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

 • Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN BEGO;

 • Địa chỉ trụ sở: Tầng 4 - Tòa A2 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

2. Định nghĩa

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Bego - Phần mềm Quản lý bán hàng đa kênh chạy dưới tên miền www.bego.vn và trên Ứng dụng Bego;

“Ứng dụng Bego” – Ứng dụng Bego trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store;

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.bego.vn;

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng;

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị;

“Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do Người dùng Bego đặt trên website www.cuahang.bego.vn;

“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng Người dùng Bego trên Website cửa hàng của Bego;

“Người dùng Bego” – Là Người đăng ký, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của Bego trên Website Bego/Ứng dụng Bego và được Bego chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của cửa hàng được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào cửa hàng; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website www.bego.vn;

“Bego” – Công ty Cổ phần Bego;

"Bên thứ ba" - Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng hoặc của Người dùng Bego hoặc của Bego;

“Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập;

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên Bego.

3. Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của Bego, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Bego dưới tên miền chính thức là www.bego.vn và ứng dụng Bego trên hệ điều hành Android và iOS. Bego sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.bego.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Bego nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Bego có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Bego có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website Bego/Ứng dụng Bego. Nếu Người dùng Bego tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Bego chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Bego đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Bego, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Bego.

4. Điều kiện giao dịch chung

Việc Người dùng Bego lựa chọn sử dụng các Website Bego/Ứng dụng Bego đồng nghĩa với việc Người dùng Bego chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website Bego/Ứng dụng Bego. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Bego, Người dùng Bego phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Bego thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Bego tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng Bego phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

5. Sử dụng hợp pháp

Bego cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng Bego, vì vậy Bego không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Bego như: Khách hàng của Người dùng Bego, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng Bego đang kinh doanh… cũng như Bego không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng Bego hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Bego.

Người dùng Bego phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng Bego có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của Bego vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng Bego không được sử dụng dịch vụ của Bego để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của Bego, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh…

Bego có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng Bego vào hệ thống dịch vụ của Bego khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Bego có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Bego phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng Bego hoặc bất kỳ hoạt động nào của Người dùng Bego khi sử dụng Website Bego/Ứng dụng Bego mà Bego nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Bego, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, Bego có quyền yêu cầu Người dùng Bego cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Bego có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Bego cũng như cộng đồng.

6. Tạm ngừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ

Bego có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Bego trong các trường hợp sau:

 • Người dùng Bego sử dụng phần mềm Website Bego/Ứng dụng Bego vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm…;

 • Người dùng Bego gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào;

 • Người dùng Bego lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sở hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào;

 • Người dùng Bego sử dụng website để phá hoại một website khác;

 • Người dùng Bego sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ;

 • Người dùng Bego sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Bego khác của Bego.vn;

 • Người dùng Bego bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Bego. Trường hợp bị tấn công Bego sẽ tạm ngừng website của Người dùng Bego trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố;

 • Người dùng Bego có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website;

 • Người dùng Bego không thanh toán các chi phí đúng hạn;

 • Người dùng Bego có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Bego trên các phương tiện thông tin đại chúng;

 • Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp;

 • Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. Sử dụng khu vực chung và khu vực riêng

7.1. Sử dụng khu vực chung

Người dùng Bego hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website Bego/Ứng dụng Bego theo quyết định và xem xét duy nhất của Bego, mọi yêu cầu của Người dùng Bego về sử dụng Khu vực chung trên Website Bego/Ứng dụng Bego cho mục đích riêng của Người dùng Bego có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

7.2. Sử dụng khu vực riêng

Người dùng Bego có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Bego không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng Bego tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

7.3. Truy cập khu vực riêng

Người dùng Bego hiểu và chấp nhận rằng Bego có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng Bego khi ở một trong các trường hợp sau:

 • Được Người dùng Bego đồng ý;

 • Người dùng Bego yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố;

 • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật;

 • Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Người dùng Bego hiểu và chấp nhận rằng Người dùng Bego không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Bego, khu vực riêng của Người dùng Bego khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

8. Quyền sở hữu trí tuệ

Website Bego/Ứng dụng Bego thuộc bản quyền của Công ty Cổ Phần Bego.

Do đó, tất cả nội dung tại Website www.bego.vn, tại Ứng dụng Bego đều thuộc sở hữu của Bego. Bego cho phép Người dùng Bego xem, tải về và in những nội dung sau:

 • Nội dung đã được Bego công khai trên Website, Ứng dụng Bego;

 • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng Bego;

Khi sử dụng các thông tin tại Website Bego/Ứng dụng Bego, Người dùng Bego cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng Bego không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website Bego/Ứng dụng Bego mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của Bego. Người dùng Bego có thể liên hệ địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi Bego, Người dùng Bego phải bảo đảm là việc Người dùng Bego sử dụng thông tin có được từ Website Bego/Ứng dụng Bego của Người dùng Bego không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.bego.vn hoặc nguồn từ Ứng dụng của Bego.

9. Chính sách bảo mật thông tin Người dùng Bego

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của Bego tại địa chỉ: https://bego.vn/chinh-sach-bao-mat

10. Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba

Website Bego/Ứng dụng Bego đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…).

Khi Người dùng Bego sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống phần mềm có nghĩa là Người dùng Bego đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng Bego hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website Bego/Ứng dụng Bego chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng Bego đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng Bego được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

11. Quy định về chân trang Website

Các website, ứng dụng sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Người dùng Bego đều được xác nhận bởi dòng chữ "Cung cấp bởi Bego" có gắn link về trang chủ Bego.vn và để chế độ nofollow tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của Bego cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

12. Xử lý sự cố

Người dùng Bego có trách nhiệm thông báo ngay Bego khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Bego để Bego có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Bego. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Bego có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Bego hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Bego luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Bego sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Bego.

13. Giới hạn trách nhiệm

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Bego không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Bego trên phần mềm, website, ứng dụng của người dùng Bego. Đồng thời, Bego không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Bego và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bego sau khi Bego đã bàn giao cho Người dùng Bego.

Bego chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website Bego/Ứng dụng Bego; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Bego hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Bego vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Bego.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng Bego đồng ý rằng Bego, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Bego sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website Bego/Ứng dụng Bego hay sử dụng các Dịch vụ khác của Bego.

Bego cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website Bego/Ứng dụng Bego. Ngoài ra, Người dùng Bego cũng hiểu rằng, Bego không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng Bego có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/Ứng dụng của Bên thứ ba. Bego khuyến nghị Người dùng Bego nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Bego không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng Bego sau khi sử dụng dịch vụ.

14. Đảm bảo cung cấp dịch vụ

Website Bego/Ứng dụng Bego và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Bego sẽ không đảm bảo rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng… Tuy nhiên, Bego và các nhân viên của Bego sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của Bego luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Bego cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

15. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Người dùng Bego có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của Bego. Tuy nhiên, Bego có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Bego bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được Bego gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng Bego đăng ký tài khoản thành công.

16. Giải quyết thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp

16.1. Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Bego vui lòng gửi về Bego theo các phương thức sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp

 • Công ty Cổ phần Bego

 • Địa chỉ trụ sở: Tầng 4 - Tòa A2 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tuỳ thuộc vào tính chất phức tạp và mức độ quan trọng của nội dung, Bego sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả sẽ được thông báo tới người sử dụng Bego, trường hợp cần thiết chúng tôi có thể mời bạn tới làm việc trực tiếp. Bego sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các vấn đề của người sử dụng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, các bên cùng có lợi.

16.2. Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Bego, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.