Array
Đóng danh mục

Phần mềm Quản lý Fanpage Facebook thông minh

Tối ưu marketing trên facebook
để đạt hiệu quả bán hàng tốt nhất với Be Fanpage

Với những tính năng tối ưu chuyển đổi đơn hàng, bán hàng tự động 24/7, tăng hiệu suất nhân viên tư vấn & quảng cáo hiệu quả, Bego Fanpage là giải pháp tốt nhất cho việc kinh doanh trên Facebook

Quản lý bài đăng của Page

Chiến dịch Livestream

Tối đa tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng

Xử lý đơn hàng và giao hàng

Tối ưu marketing trên facebook để đạt hiệu quả bán hàng tốt nhất với Be Fanpage Với những tính năng tối ưu chuyển đổi đơn hàng, bán hàng tự động 24/7, tăng hiệu suất nhân viên tư vấn & quảng cáo hiệu quả, Bego Fanpage là giải pháp tốt nhất cho việc kinh doanh trên Facebook

Tự động hoá

Báo cáo thống kê

Tăng doanh số cùng với Be Fanpage

Tăng doanh số bán hàng

Với tính năng tự động tư vấn bán hàng 24/7 của Be Fanpage

Tăng +30% tỷ lệ chốt đơn

Nhờ tính năng quản lý tập trung, phân loại khách hàng và không bỏ sót cơ hội chốt đơn

Tăng hiệu suất làm việc

Giảm tải áp lực cho bạn nhờ tự động phân loại khách hàng tiềm năng

Khách hàng tin tưởng và sử dụng Bego Fanpage