Sử dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên sẽ giúp các nhà nhà quản lý có thêm nhận định chính xác năng lực của nhân viên. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn.

Tại sao cần đánh giá hiệu quả công việc?

Với hầu hết các doanh nghiệp, việc đánh giá hiệu quả công việc cũng là cách thúc đẩy nhân viên nỗ lực trong công việc của mình. Đồng thời cũng là cơ sở để nhà quản lý đưa ra các chế độ phù hợp với nhân viên. Tuy nhiên, để đưa ra những đánh giá mang tính chính xác và công tâm nhất, doanh nghiệp cần có phương pháp phù hợp để không làm ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của nhân viên. Dưới đây là một vài phương pháp gửi tới bạn.

D:\Ms Thủy\hieu-qua-cong-viec-01.jpg

Đánh giá hiệu quả công việc

Các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc

Trong một bản đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bao gồm nhiều mục khác nhau. Từ bản đánh giá đó, quản lý có thể nhận định và phân biệt rõ được hiệu quả, khả năng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên. 

Ngoài ra, nó cũng giúp nhà quản lý nắm được xem đâu là người cần cải thiện kỹ năng, hiệu quả công việc, đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mỗi cá nhân để có phương án khắc phục kịp thời.

Bản đánh giá chính xác cũng là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra mức lương, thưởng đãi ngộ tương xứng vào thời điểm cuối năm để nhận định tương xứng với sự cố gắng và thúc đẩy nhân viên hoàn thành công việc tốt hơn.

  • Chỉ số đo lường hiệu suất

D:\Ms Thủy\hieu-qua-cong-viec-03.jpg

Chỉ số đo lường hiệu suất

Hay thuật ngữ thường gọi chính là KPI. Đây là chỉ số, giá trị có thể đo lường được, thể hiện mức độ hiệu quả trong thời gian làm việc của nhân viên: 1 tháng, 1 tuần hay 1 năm. 

Chỉ số KPI

Có nhiều mức độ sử dụng KPI và nhiều phương thức triển khai khác nhau để đánh giá tiến độ và khả năng hoàn thành công việc của nhân viên.

Nhờ đó mà doanh nghiệp có thể tự xây dựng KPI cho từng nhân viên ở các bộ phận, phòng ban khác nhau để đo lường hiệu quả làm việc của nhân viên.

  • Phương pháp thẻ điểm cân bằng

Phương pháp thẻ điểm cân bằng là hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược nhằm định hướng hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn chiến lược. Nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động so với mục tiêu đề ra.

Phương pháp này thiết lập hệ thống đo lường thành quả hoạt động trong doanh nghiệp trên các khía cạnh: tài chính, khách hàng, hoạt động kinh doanh nội bộ, đào tạo và phát triển.

  • Phương pháp đánh giá xếp hạng danh mục

D:\Ms Thủy\hieu-qua-cong-viec-02.jpg

Phương pháp đánh giá xếp hạng danh mục

Đây là một phương pháp đánh giá hiệu quả công việc khá phổ biến, trong đó mức độ thực hiện công việc được đánh giá bằng một danh sách được chuẩn bị trước, liệt kê các hành vi thể hiện sự hiệu quả hoặc không trong công việc.

  • Đánh giá theo thang đồ thị

Đây là hình thức người quản lý chỉ cần kiểm tra mức độ hiệu quả của nhân viên theo các cấp độ như: rất kém, kém, bình thường, tốt, rất tốt. Đây là phương pháp đã xuất hiện từ rất lâu và được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá thực hiện công việc.

  • Phương pháp xếp hạng hiệu suất

Xếp hạng theo hiệu suất là phương pháp đánh giá hiệu quả công việc từ tốt nhất đến kém nhất. Nhà quản lý sẽ so sánh sự thể hiện của các nhân viên với nhau dựa trên một số tiêu chí nhất định thay vì so sánh từng người với một phép đo tiêu chuẩn.


Phương pháp xếp hạng hiệu suất

  • Quản lý, đánh giá theo mục tiêu

Đây là một phương pháp trong đó nhà quản lý, người giám sát đặt mục tiêu cho nhân viên, định kỳ đánh giá hiệu suất và khen thưởng theo kết quả. Phương pháp này chú ý tập trung vào những gì phải hoàn thành thay vì cách thức và phương pháp thực hiện.

Bên cạnh những phương pháp đơn lẻ, nhiều doanh nghiệp cũng lựa chọn cách sử dụng kết hợp các phương pháp đánh giá với nhau để có được kết quả chính xác nhất. Bên cạnh việc đánh giá công việc, doanh nghiệp còn kết hợp với đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo để nhận định về sự nỗ lực của nhân viên.

Hy vọng với những phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bên trên phần nào giúp doanh nghiệp có thể xây dựng đội ngũ nhân viên hiệu quả trong công việc.